Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.

50628330

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Odborárska 23, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

18.01.2018

Nie je

21845

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

47232765

Kadnárova 83, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2020

18.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021