Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŠTÝL EU s. r. o.

45329478

Spoločnosť s ručením obmedzeným

23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

218

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.

47245034

Ulica 1. mája 1246, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021