Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

3J s.r.o.

45682232

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Wolkrova 1086/21, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

16.01.2018

Nie je

21788

Oprávnená osoba

JUDr. Ľuboš Noskovič

42269695

Líščie nivy 447/7, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020