Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ľubomír Ferianc

41096231

Námestie slobody 1403/24, 02001 Púchov, Slovenská republika

13.01.2018

Nie je

21750

Oprávnená osoba

Ing. Iveta Chodelková

34494731

289, 01004 Hôrky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

03.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021