Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Povex s.r.o.

44416326

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

30.12.2017

Nie je

21609

Oprávnená osoba

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

36679771

Vlčkova 8/A, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022