Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.

50870131

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Drieňová 31, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

28.12.2017

Nie je

21582

Oprávnená osoba

Mgr. Petra Čorba Stark

42181721

Drotárska cesta 1470/4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022