Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAKRO spol. s r.o.

31326447

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 82017 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

28.12.2017

Nie je

21572

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Jesenič

50519174

Mýtna 42, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021