Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ASIANA, spol. s r.o.

49704362

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6, Česká republika

21.12.2017

Nie je

21512

Oprávnená osoba

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

35918098

Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021