Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OTP Banka Slovensko, a.s.

31318916

Akciová spoločnosť

Štúrova 5, 813 54 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

21.12.2017

10.03.2021

dobrovoľný výmaz

21509

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021