Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OTP Banka Slovensko, a.s.

31318916

Akciová spoločnosť

Štúrova 5, 813 54 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

21.12.2017

Nie je

21509

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021