Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

H & H Slovakia, s.r.o.

36492647

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Priemyselná 3748, 08501 Bardejov, Slovenská republika

15.12.2017

Nie je

21381

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021