Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

J.M.J. Pro, s.r.o.

36481866

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Úzka 2/276, 08633 Zborov, Slovenská republika

08.12.2017

Nie je

21227

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020