Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Schránková firma s. r. o.

36283134

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Staré Grunty 0/162, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.12.2017

Nie je

21048

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Barbara Holíková, s. r. o.

36863971

Staré Grunty 162, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.03.2021

22.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022