Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PARA INVEST s. r. o.

44424418

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Majerníkova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

30.11.2017

Nie je

21041

Oprávnená osoba

Mgr. Andrej Gunár

36069051

Panenská 661/13, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020