Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ANIROLL spol. s r.o.

35684020

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M. Curie - Sklodowskej 13, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

25.11.2017

Nie je

20983

Oprávnená osoba

Mgr. Marek Hanic

42416728

Majoránová 14795/71, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021