Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Veríme v Zábavu, s.r.o.

46167145

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín, Slovenská republika

23.11.2017

Nie je

20895

Oprávnená osoba

Mgr. Igor Šima

42068690

Hollého 378/49, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

28.05.2020

29.05.2020