Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TERLOU s.r.o.

51212854

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tehelná 6, 976 97 Nemecká, Slovenská republika

17.11.2017

26.08.2019

dobrovoľný výmaz

20816

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2019

30.06.2019

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021