Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RIZNER s. r. o.

46360379

Spoločnosť s ručením obmedzeným

0/95, 08621 Lukavica, Slovenská republika

15.11.2017

Nie je

20756

Oprávnená osoba

JUDr. Svätoslav Vaško

42232805

Baštová 5A, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.04.2021

28.04.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021