Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Migoli s. r. o.

50657810

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 8/18, 08641 Raslavice, Slovenská republika

09.11.2017

Nie je

20670

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2020

13.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020