Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ITbubble, spol. s r.o.

45353425

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Grösslingová 50, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.11.2017

Nie je

20650

Oprávnená osoba

A|K|K|L advokáti s.r.o.

50666622

Grösslingová 50, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021