Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SIRS - Development, a.s.

36 751 804

Akciová spoločnosť

Framborská 12, 01001 Žilina, Slovenská republika

03.11.2017

Nie je

20568

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s. r. o.

52789870

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.02.2023

16.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023