Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

47400781

Akciová spoločnosť

461, 91933 Trakovice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2056

Oprávnená osoba

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

36856584

Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
RNDr. Martin Ružinský PhD.
Ing. Ján Horkovič
Ing. Milan Rác MBA
Ing. Marián Lokša
Ing. Peter Zelinka
Ing. Ján Rudolf PhD.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

07.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021