Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Marek Špeťko

41648242

Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, Slovenská republika

24.10.2017

Nie je

20376

Oprávnená osoba

LEX - AUDIT, spol. s r.o.

36541788

Damborského 3, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020