Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BURSA, s.r.o.

36055123

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska cesta 993/70, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

24.10.2017

Nie je

20361

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021