Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stavomontáže Inštalácie s.r.o.

31628222

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Majerská cesta 36, 97474 Banská Bystrica, Slovenská republika

19.10.2017

Nie je

20298

Oprávnená osoba

JUDr. Blanka Gondová, advokát

14224135

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021