Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DEVELOPMENT 4, a.s.

36 688 223

Akciová spoločnosť

Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

19.10.2017

20.02.2018

dobrovoľný výmaz

20295

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024