Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WARGAS s.r.o.

43902138

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 1184, 93101 Šamorín, Slovenská republika

18.10.2017

Nie je

20285

Oprávnená osoba

Mgr. Marek Hanic

42416728

Majoránová 71, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.02.2020

13.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

06.06.2020

07.06.2020