Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lucia Rošková R-INTERIÉR

41192516

M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika

17.10.2017

Nie je

20251

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Kavulič, advokát

42229219

Tkáčska 6507/2, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021