Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KNOSS, s.r.o.

255 00 147

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, Bosonohy, Česká republika

12.10.2017

29.01.2021

dobrovoľný výmaz

20181

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.02.2020

05.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021