Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ProCare, a.s.

35890568

Akciová spoločnosť

Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

04.10.2017

Nie je

20002

Oprávnená osoba

ACRES spol. s r. o.

36861987

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022