Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ABEGU, a.s.

40228649

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Krkonošská 358, 46861 Desná, Česká republika

30.09.2017

Nie je

19951

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

47234661

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020