Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŽPSV a.s.

46346741

Akciová spoločnosť

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika

29.09.2017

06.02.2019

dobrovoľný výmaz

19929

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021