Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.

44407793

Spoločnosť s ručením obmedzeným

800, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika

29.09.2017

22.07.2019

dobrovoľný výmaz

19922

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.03.2018

02.03.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020