Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CableCom, s.r.o.

35853182

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri Habánskom mlyne 26, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

27.09.2017

Nie je

19874

Oprávnená osoba

Nechala & Co. s. r. o.

36868604

Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.03.2019

15.03.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

03.06.2020