Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PDP s.r.o.

36295981

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nitrianske Sučany 263, 97221 Nitrianske Sučany, Slovenská republika

27.09.2017

Nie je

19855

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Bezáková

37915061

Bakalárska 6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2021

13.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021