Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Obermeyer Slovak Republic s.r.o.

35914963

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

22.09.2017

Nie je

19817

Oprávnená osoba

AK Vasiľová, s.r.o.

36800392

Bajkalská 29/C, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2019

18.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021