Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BARIA s.r.o.

47131241

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krajná 0/86, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

21.09.2017

Nie je

19772

Oprávnená osoba

JUDr Tibor Bicko

31938183

Dukelská 7/972, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021