Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Compass Group Slovakia s.r.o.

31342809

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

21.09.2017

Nie je

19769

Oprávnená osoba

JUDr. Eva Hrinková

30868122

Hečkova 7462/18, 83151 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2022

31.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022