Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LEGUSEM pt, a.s.

50041592

Akciová spoločnosť

Štefánikova 9, 92101 Piešťany, Slovenská republika

20.09.2017

Nie je

19736

Oprávnená osoba

JUDr. Marta Triebušníková

18047041

Dolný Šianec 1, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2019

17.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021