Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AKD s.r.o.

44865058

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hodská 370/44, 92401 Galanta, Slovenská republika

15.09.2017

Nie je

19674

Oprávnená osoba

JUDr. Dagmar Hudecová

42260370

Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022