Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BPS Juh, s. r. o.

47237716

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sládkovičova 9, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

15.09.2017

Nie je

19651

Oprávnená osoba

JUDr. Michal Badinský

42003091

ČSA 20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

15.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021