Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP

35015624

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Podbiel 404, 02742 Podbiel, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1955

Oprávnená osoba

LG Legal, s.r.o.

47255692

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2021

15.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021