Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Infra Services, a. s.

43 898 190

Akciová spoločnosť

Hraničná 10, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

05.09.2017

Nie je

19446

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.

36858731

Révová 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021