Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SEKO Trenčín s.r.o.

36314323

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hollého 928, 91101 Trenčín, Slovenská republika

05.09.2017

Nie je

19444

Oprávnená osoba

Ing. Jana Tomšíková

32777019

J. Zemana 99, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.02.2021

10.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021