Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TERMEL SK, spol. s r.o.

36402869

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cesta do Rudiny 2331, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

05.09.2017

Nie je

19432

Oprávnená osoba

Mgr. Ladislav Švaňa

42069181

Veľká Okružná 39, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021