Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PEMA Gas s.r.o.

51024276

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 493, 951 44 Výčapy-Opatovce, Slovenská republika

01.09.2017

Nie je

19406

Oprávnená osoba

JUDr. Zuzana Bartová

42114101

Farská 25, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Mgr. Marián Kolník

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

07.02.2023

09.02.2023