Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

31338551

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

31.08.2017

Nie je

19379

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021