Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ALPHASET spol. s r.o.

31 325 611

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kopčianská 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

31.08.2017

Nie je

19366

Oprávnená osoba

Mgr. Jakub Malý

42362326

Cukrová 14, 81339 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2022

21.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022