Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ternet s. r. o.

50280945

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sasinkova 5, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

29.08.2017

Nie je

19361

Oprávnená osoba

Kamila Turčanová, advokátka s. r. o.

47256443

Haškova 99, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021