Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DATAROOM s.r.o.

48317136

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lehotská 14, 94901 Nitra, Slovenská republika

29.08.2017

Nie je

19351

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021