Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovak Lines Express, a.s

44 667 345

Akciová spoločnosť

Bottova 7, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

25.08.2017

Nie je

19284

Oprávnená osoba

JUDr. Erika Wild

42244862

Muškátová 790/30, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020